2012

zondag 27 januari 2013 medewerking kerkdienst 'zingen onder de Peperbus'
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt Zwolle, aanvang 16:30 uur


21 december 2012 in Leeuwarden (Doopsgezinde Kerk aan de Wirdumerdijk)
22 december 2012 in Franeker (Martinikerk)
Medewerking kerstconcert cantorij en koor Franeker olv Jannie de Groot


Vrijdag 30 november 2012 concert in Zwolle Zuid.
multifunctioneel Centrum SIO, in de grotezaal.
Thorbeckelaan 2, Zwolle-Zuid 20.15 - 22.00 uur.


-------------------------------


5 en 6 oktober†Vivaldi-dagen in Lelystad. Concoursdeelname!

30 juni†open dag FEW met examens, open repetities en 16:30 uur concert in de pauluskerk

26 juni, begeleidt FEW de trouwdienst van Judith van Zaane en Silvester van Emous.

23†juni†medewerking Zomeravondzangdienst†in de Pauluskerk, Van Limburg Stirumlaan 18, Wezep

17-20 mei†Open Recorder Days Amsterdam 2012

23 april†19 - 20 uur concert in "de Samenhof", Hulststraat Wezep

1 april†uitvoering van de Marcus Passie van Bach met de cantorij Lelystad, o.l.v. Marion Boshuizen, in Lelystad

12 februari†werkt FEW mee aan de ochtenddienst†in de Pauluskerk, Van Limburg Stirumlaan 18, Wezep

29 januari†werkt FEW mee aan een kerkdienst in de Christelijk Gereformeerde Kerk, Kampen

© Michiel Niessen 2013